DESTEK
Sorun Giderme

Toz boyamada problem gidermek Eğer uygulamada bir sorun yaşıyorsanız aşağıda yazılan bilgiler doğru verilmediği sürece boyayı temin ettiğiniz yerlerin/üretici firmanızın size yardımcı olması zorlaşır, Bunlar;

- Sorunun tam olarak ne olduğu?
- Kullandığınız ürünlerde herhangi bir lot numarası veya kutu numarası bilip bilmediğiniz?
- başka bir türde kutu veya kutular kullanıp kullanmadığınız?
- Bu şikayetin tüm tozlarla mı yoksa sadece bir tanesiyle mi olduğu?
- Boyanızın kürlenmesini istediğiniz koşullar nelerdir?
- Parçaların nasıl bir ön işlemden geçirildiği?

Zayıf mekanik özellikler
Orjinal numunelerin yada ilk parçalarının boyanmış hallerinin mekanik özelliklerinin yetersizliği


Nedenleri

Yetersiz kürlenme
Yüksek boya kalınlığı
Yüzey üzerindeki yağ, gres, toz parçaları
Birbiriyle bağdaşmayan ön işlem uygulaması

Çözümler
fırın sıcaklığını artırarak
boya kalınlığını azaltarak
ön işlemi optimize ederek

Kötü akışkanlaşma
Toz boyada; toz hazne akışkanlığı zayıftır. Bu haznenin istenilen alanlarda sıvı gibi akması istenir.iyi olmayan bir akışkanlık hazne içerisindeki tozun yavaş ve sürekli olmayan akışından anlaşılır,sonuçta homojen bir boya kalınlığı elde edilemez.


Nedenleri
Hazne içerisindeki toz oranının düşük olması
Havadaki akışkanlığın çok yüksek veya düşük seviyde olması
Akışkanlaştırmayı sağlayan levhanın arızalı olması
Temiz tozda akışkanlaşmanın iyi olmaması
Temizlenmiş yada değiştirilmiş levha

Çözümler
Yeni toz ilavesi yapmak
Hava basıncını ayarlamak
Tozda akışkanlaştırmayı sağlayıcı katkı maddesi eklemek
(tedarikçiniz ile temasa geçiniz)

Zayıf tutunma
Toz boya yüzeyde iyi olmayan bir çekim etkisine sahiptir.boyanın yapışacağı yüzey elektrostatik yapışmaya uygun olmalıdır, aksi taktirde boya yüzeyde yapışamaz ve uygun olmayan bir boya kalınlığı elde edilmiş olur.

Nedenleri
Topraklamanın yetersiz oluşu
Tabanca voltajının doğru ayarlanamaması
Yüksek voltaj uygulaması
Püskürtme başlığının yanlış seçilmesi
Tabancanın doğru yerleştirilmemesi

Çözümleri
Topraklama noktaları ve kancaların temiz olması
Cihazla voltajı kontol etmek, oluşacak yeni gerilimi azaltmak, düzeltmek veya değiştirmek
Uygun püskürtme başlıkları/ağızları deneyin
Boyanın köşelere uygun dağılımı için tabancanın konumunu doğru ayarlamak

Yüksek Film kalınlığı
Kürlenme sonrası ölçülen film kalınlığının standart değerlerin üzerinde olması

Nedenleri

Voltajın yüksek olması
Tozun fazla püskürtülmesi
Boya bekletilme süresinin fazla olması
ön ısıtma süresinin fazla oluşu (yapılıyorsa eğer)

Çözümler

voltajı azaltın
tabancadaki toz miktarını azaltın
konveyörlerin(taşıyıcıların) hızını artırın
ön ısıtma süresini azaltın

Film kalınlığının az olması
Kürlenme sonrası ölçülen film kalınlığının standart değerlerin altında olması

Nedenleri

Topraklamanın yetersiz oluşu
Püskürtülen tozun yetersiz olması
Boyanın bekletilme süresinin yetersizliği
Faraday kafes etkisi
Hazne içerisindeki tozun yetersiz olması
Parçaların uygun olmayan şekilde konumlandırılması
Toz püskürtme oranının çok yüksek olması
Tribo sistemlerde olmayan tribo tozlarının kullanılması
Tabanca-plaka arasındaki mesafenin fazla olması
Taşıma sisteminin tıkanmış olması

Çözümler

Topraklama noktalarının ve askıların temiz olması
Toz besleme kısımlarının tabancada doğru ayarlanması
Konveyör (taşıyıcıların) hızının azaltılması
Nüfus edememesindeki problemi anlamak
Temiz toz ilavesi yapmak
Askının ayarlanmasını yapmak
Temiz toz miktarını daha fazla artırmak veya püskürtülen fazla tozu azaltmak
Uygun tribo tozu kullanmak
Mesafeyi azaltmak
Taşıma sisteminin düzenli olarak temizleyin

Geri iyonlaşma etkisi
Tozun parça içlerinden geri itilerek uzaklaştırılmasıdır.kaplanmış olan kısım sertbest iyonlar ile doymuş olduğunda bu etki gözelenebilir, sonuçta hiçbir yüklü parçacık geldiği yoldan geri dönmez.

Nedenleri

Yüksek voltaj
Yetersiz topraklanma
Film kalınlığının yüksek olması
Tabanca konumunun çok yakın olması

Çözümler

Voltajı düşürmek
Topraklama noktalarını ve askıları temizlemek
Film kalınlığını azaltmak
Tabancayı alt tabakadan uzakta hareket ettirin

Kabin dışında tozuma
Toz boya uygulamasında tozların kabin dışından çıkması

Nedenleri
Yetersiz topraklama
Tozu fazla püskürtmek
Deneme kabininin uygun olmayışı
Tozu çok inceltmek

Çözümler
Topraklama noktalarının ve askının temizlenmesi
Tabancadaki toz beslenmesini azaltmak
Tabancadaki miktarı azaltıp,hava emiş oranını artırmak
Temiz toz oranını kontrol ederek,fazla püskürtülmüş tozu azaltmak

Taşlaşma (sinterlenmiş boya)
Toz boyalar kutuların içerisinde topaklanabilir. Eğer sinterleşmiş boya kolayca dağılabiliyorsa kullanıma uygundur.

Nedenleri
Saklama şeklinin uygun olmayışı
Camın geçiş sıcaklığı
Toz boyama düşüktür

Çözümler
Tozu serin ve kuru yerde saklayın
Üretici firma ile temasa geçin

Kraterler (Çukurluklar)
Krater; yüzey kusurudur, toz boyanın boyanacak yüzeyden açılmasıdır.

Nedenleri
Uygun olmayan ön işlem
Parçalar üzerindeki pas
Yağ oluşu veya hava püskürtülmesi
Silikonlu herhangi bir yer
Toz boyanın maddeler içerisindeki uyuşmazlığı
Alt tabakadan gelen gazın atılması
Yüzey ıslaklığı
Toz ve yaş boyayı aynı tesiste yapmaktan kaçınılmalıdır.

Çözümler
Ön işlem öncesinde parametreleri kontrol edin.arıtılmamış panel üzerine toz uygulayın.
Yüzeye uygun ön işlem ve kum püskürtme uygulamak
Hava sistemi içerisindeki sıralı filtreler ve nem kapanları kontrol edilmelidir
Silikon içeren ürün asla kullanmayın
Tüm uygulama ekipmanları temiz olmalı ve yeni toz ile başlanmalıdır.
Önceden ısıtılmış alt tabaka ve gaz çıkışı için uygun toz boya kullanın
Kurutma süresini veya sıcaklığını artırmak

Bit
Yüzeysel bir kusurdur.Tozla kaplı film üzerindeki çıkıntılardır.

Nedenleri
Konveyörden gelen kirlenme
Temizlik bezlerinden gelen lifler
Kabinlerin veya renk partiküllerin kirli oluşu
Tozu kirden arındırmak yada temizlemek

Çözümler
Konveyörlerden gelen kirlenmeyi temizleyerek
Uygun temizlik metaryalleri kullanarak
Tüm ekipmanları temizleyerek temiz toz ile başlayın
Toz boyayı kullanmadan önce tozu eleklerden geçirin

Çerçeve Etkisi
Parçanın kenarlarında yüksek film kalınlığının oluşmasından kaynaklanır.

Nedenleri

Yüksek voltaj
Tabanca ile parça arasındaki mesafenin çok yakın olması
Aşırı toz püskürtmek

Çözümler
Voltajdaki gerilimi düşürmek
Tabanca ile malzeme arasındaki uzaklığı uygun şekilde ayarlayın
Tabanca toz besleme azaltılmalı

Kabarma etkisi

Nedenleri
Toz filmde değişik boyutta kabarcıların oluşmasıdır.
Yüzey üzerindeki su
Korozyon,yağ,tuz ve diğer artıklar
Sıvının boya kaplama üzerinde olması
Film kalınlığının fazla oluşu

Çözümleri
Yüzey kontrolleri karşımlar uygulamadan yapılmalıdır
Ön işlem yapılmadan önce parametreler kontrol edilmelidir
Boya üzerindeki sıvı/likit kısmın uygunluğu kontrol edilmelidir
Film kalınlığı azaltılmalıdır

Portakal kabuğu görüntüsü
Toz boya tabakasındaki yetersiz akıştır.

Nedenleri
Eğim yukarı ısının yavaş oluşu
Film alınlığının fazla olması
Yüksek voltaj
Tabanca ile parça arasındaki mesafenin çok yakın olması
Toz boyanın reaktif olması

Çözümler
Isı eğrisi kontrol edilerek,fırın sıcaklığının artışı sağlanmalıdır
Film kalınlığının azaltılması
Voltajın düşürülmesi
Tabanca ile malzeme arasındaki uzaklık artırılmalıdır
Üreticinize danışın

Boyadaki renk değişimleri
Renk veya efektteki değişiklik boyalı parça ve orijinal numune karşılaştırıldığında

Nedenleri
Film kalınlığının fazla değişmesi
Yüzey yada yüzey renginin değiştirilmesi
Film kalınlığının az olması
Fırındaki sıcaklık nedeniyle renk sapması
fazla kürlenme
farklı ışık kaynaklarındaki renk sapmaları
ön işlemin eşitsiz uygulanmış olması

Çözümler
homojen bir tabaka kalınlığı elde etmeye çalışın
karşılaştırırken aynı yüzeyleri kullanabilirsiniz
numune olarak aynı film kalınlığı kullanılır
malzemenin her bölgesinde toz boya miktarı aynı olmalı ve fırın sıcaklığı uygun olmalıdır.
Fırının sıcaklığı kontrol edilmelidir
Renkler aynı ışık kaynağı altında karşılaştırılmalıdır(floresan lamba gibi)
Ön işlem uygulamasından önce parametreler kontrol edilmelidir

Parlaklığın farklı olması
Orjinal numune ile boyanan malzeme karşılaştırıldığında parlaklık seviyesindeki değişikliktir.
Nedenleri
Film kalınlığının çok yüksek veya çok düşük olması
Fırın sıcaklığındaki değişim
toz boyalar arasındaki uygunsuzluk
boyanacak parçanın farklı duvar kalınlıklarına sahip olması
tozun formülündeki bileşenler
yüzeye gçö etkisi

Çözümler
homojen bir tabaka kalınlığı elde etmeye çalışın
farklı bölgelerdeki fırın sıcaklığı kontrol edilmelidir
boya uygulamasına tüm uygulama ekipmanlarını temizleyerek başlayın
duvar kalınlıklarını aynı olacak şekilde ayarlayın
üreticinize danışın.

.
.
.