DESTEK

Ön İşlem

Metal oksitlerden, yağ greslerinden vb. Kaynaklardan oluşan yağların giderilmesi; toprak kirliliğinin önlenmesi için ön artıma yapılmakadır. toz boya prosesinde ön arıtma gerekli bir işlemdir. Bu uygulama kimyasal ve mekanik olmak üzere çeşitli işlemlerle yapılabilmektedir. yöntemin seçimi oluşan kirliliğin türüne, boyutuna, çıkan ürünün oluşturduğu toz miktarına/büyüklüğüne bağlıdır.
Toz boya öncesinde metal yüzeyler hazırlanırken temel amaçlar aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
- Her türlü dış etkenlerin çıkartılması, örneğin; yağ, gres, toprak vb.
- Metal yüzeyi boyamak için uygulanması greken şartlar/işlemler
- Metaldeki boyanın korozyon direncinin artırılması Organik yüzey kaplamada ön işlem toz boyanın tüm potansiyelini sağlaması açısından önem taşır.
Yüzey ön işlemleri, tek aşamalı temizlik işleminden metal yüzeyinde çevrimli kaplama bırakan çok aşamalı özel ön işlemlere kadar, bitmiş ürüne ait özel son kullanım gereksinimlerine bağlı olarak değişebilmektedir.

Topraklanmış metal yüzeyi ile elektrostatik olarak yüklenmiş toz boya uygulaması herhangi bir birleşim içermediğinden yüksek elektriksel dirence sahiptir. boyanacak parça yüzeyinin üzerinde yalıtkan bir film tabakasının olmayışı bazı durumlarda biriken tozu engeller.
Çelik, alüminyum, çinko alaşımları ve galvanizli çelik yüzeyler toz boyada kullanılan ortak metallerdir. en iyi performans iyice temizlenmiş metal yüzeyi üzerinde temin edebilir.

Çelik : çelik yüzeyler için maksimum korozyon ve tuz testi direnci çinko fosfat tarafından sağlanmakta; korozyonun ve tuz testi direncinin biraz daha az olduğu durumuda ise demir fosfat tarafından sağlanmaktadır.

Alüminyum: mükemmel yapışma ve yüzeye kolayca kaplanma özelliğine rağmen alüminyum ve alaşımları için, performansını kromat dönüşümlü boya kullanarak artırabilir.

Çinko alaşımları:zintec,zamac(alüminyum,magnezyum, bakır ve çinko alaşımlarından oluşur) ve galvanizli çelik gibi çinko (çinkoya ince tabakayla kaplı olan çelik atılırsa)esaslı yüzeylere uygun fosfat kaplama önerilmektedir.

Elektro-çinko kaplamalar ön işlemden geçerken herhangi bir problem oluşturmazlar ancak sıcak daldırma galvaniz kaplamalar edhezyonu etkileyebilir. Gözenekli döküm ve kumlanarak temizlenmiş yüzeyler:
bu yüzeyler toz boyadaki gazın alınmasına dolayısıyla hava sıkışmasına yol açmak gibi problemler oluşturabilir.
Ön ısıtma işleminde bazı durumlarda oluşan bozuklukları giderebilmek içib metal profil ve boyanın kalınlığı bir kaç dakika boyunca mutlaka kontrol edilmelidir.element boya özel formülasyonlarıyla bu sorunun üstesinden gelmektedir.

 
.
.