SGÇKSGÇK Sağlık-Güvenlik-Çevre-Kalite
Sağlık

Toz boya yapısındaki bileşenlerin genellikle zararsız oluşu ve her gün daha da iyileştirmeler yapılması sayesinde; insan sağlığına daha zararsız hale gelmektedir. Sağlık sorunları genellikle toz boyanın yapısındaki çeşitli tehlikeli hammaddelerin veya direk toz boyanın birebir solunmasıyla meydana gelebilir. Toz Boya AB Tehlikeli Maddeler Direktifine göre sınıflandırıldığı şekilde etiketlenmektedir. Toz Boya üreticileri bu direktifin gereklerine dayalı standart bir form güvenlik veri sayfaları hazırlarlar. Gerekli hesap ve değerlendirmeler yürütme güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler dikkate alınarak yapılmalıdır.
Güvenlik

Konvensiyonel solvent bazlı boyalar ile karşılaştırıldığında, toz boya kullanırken tehlikenin daha düşük bir seviyede olduğu açıktır. Havada toz bulutları bir solvent buhar / hava karışımını ateşlemek için 50-100 kat daha fazla enerji gerektirir ve bu nedenle toz boyayı tutuşturmak doğal olarak daha zordur. Havada toz karışımlar tutuşma ya da patlama oluşturabilir fakat nunun için önce alt patlama sınırı (LEL) olarak bilinen değerin, belirli bir konsantrasyon üstünde olması gerekir. Çeşitli faktörlere bağlı olarak tozlar kullanılarak da tabi ki bazı tehlikeler mevcut olabilir. Ancak bunları önlemek için alınması gereken ve güvenli çalışma prosedürleri olarak adlandırılan önlemler mevcuttur. Bu takip edilirse, herhangi bir risk en aza düşürülmüş olur. Elektrostatik toz boya uygulamalarında olabilecek başlıca tehlikeler şunlardır:
- Toz patlama ve yangın
- Elektrik çarpması
- Tehlikeli maddelere maruz kalmak
- Basınçlı hava
Ayrıntılı bilgi için CEPE tarafından yazılmış "Güvenli Toz Boya Klavuzu"nu okuyunuz.
Çevre

Toz boyalar çevreye karşı sorumlu olmasıyla bilinmektedir. Toz boya % 100 katı bileşen içermektedir. Bu herhangi bir şekilde solvent, duman tehlikeli gaz ile boya ve sera gazı emisyonları ve küresel ısınmaya sebep olabilecek hiçbir zararlı uçucu organik çözücüler içermemektedir. Toz boyaların alternatif yüzeyler üzerinde birçok avantajı vardır. Aşırı püskürtme tozu toplanır ve yeniden uygulanabilir, bu da yaş boyalara göre daha yüksek verim ile kullanıldığı anlamına gelmektedir. Depolama için gönderilen orijinal ürünün % 99’u kullanılabilir olduğundan; bu da minimum atık demektir. Element toz boya, ürünlerinin çevre üzerinde en az negatif etkiye sahip toz boya sistemlerinin geliştirilmesinde sektöre öncülük etmiştir. Element toz boya ürünleri:
• Kurşun, kadmiyum, arsenik ve cıva gibi ağır metal pigmentleri kullanmamaktadır.
• Endüstriyel standardı olan ve kısa zamanda ve düşük ısılarda da kürlenebilen ürünler yapar.
• Ürünler, Sıkı Emniyet, Sağlık ve Çevre politikaları ve standartları ile imal edilir.
• Üretilen ürünler minimum atık potansiyeli ile kullanılır.
Kalite

Kalite güvence (QA) sistemi, bir ürün veya hizmet için kalite gereklilikleri yerine getirilerek, bir kalite sistemi uygulanan planlı ve sistematik faaliyetleri ifade eder. Bu süreçlerin izlenmesi, sistematik ölçümü, standart bir karşılaştırma ve hata önlemeyi sağlar; ki bu da ilişkili bir geri besleme döngüsü olduğunu anlatır. Element toz boya 2008 yılında ISO 9001:2000 akreditasyonu kazanmıştır. Tüm çalışanlar müşteri memnuniyetini her yönüyle karşılayacak Kalite Güvences programı çerçevesinde hareket etmektedirler.